چرا فکر میکنیم تربیت فرزندان به تخصص و مهارت نیاز ندارد؟

درمجموع کانون اصلاح و تربیت باید از تمام روشهای روزآمد در سطح دنیا و آوردههای مختلف علوم روان­شناسی و جرمشناسی بهره جوید تا نقشی فعال در باز اجتماعی نمودن نوجوانان معارض با قانون ایفا کند. مرد مأیوس برگشت روز بعد برای بار دوم به نزد پیامبر(ص) رفت باز پیامبر(ص) همان جمله را به وی گفت بار سوم وقتی مرد همان جمله را شنید تازه فهمید که پیامبر(ص) از او چه میخواهد و چه درسی به او داده است. تربیت فرزند از جمله کارها و وظایف اصلی پدر و مادر است. تفکر، تدبّر، تعقّل از جمله اصطلاحات قرآنى است که بارها در این کتاب آسمانى بعد از گوشزد کردن خطاى گنه کاران به آنان یادآورى مىشود. در صورتى که تنبیهات غیر بدنى مؤثر واقع نشد لازم مىشود کودک یا نوجوان خطاکار تنبیه بدنى شود. او زمانى که احساس کرد پسر نوجوانش به سحر خیزى عادت ندارد و از خواب شیرین صبحگاهى دیر بیدار مىشود در یکى از روزها قبل از اذان صبح کنار بستر پسرش آمد و او را بیدار کرده و گفت: پسرم برخیز!

مهمترین اصلی که در پرورش صحیح کودک باید مراعات شود، هماهنگی برنامههای تربیتی با قوانین طبیعت است، پدر و مادر باید پا به پای قوانین طبیعت اقدام و طفل را بر اساس آن تربیت نمایند، بهعنوان نمونه غذای مناسب با طبع کودک قبل از روییدن دندانها و پس از روییدن، متفاوت است، از اینرو لازم است مربّی در طرز تغذیه و مواد غذای کودک، از قانون خلقت پیروی کند و برنامه غذایی طفل را با موازین طبیعی و تکامل تدریجی وی منطبق نماید. باید با حوصله به خوبیها و ارزشهای اخلاقی دعوت کرد. اگر تهدید و توبیخ تأثیرى نداشت با بىاعتنائى و قهر و غیره از عوامل بازدارنده مىتوان او را تنبیه کرد. مىتوان به عنوان آخرین شیوه براى تغییر رفتار از تنبیه مناسب با رعایت مراتب آن استفاده کرد. مردى به حضرت موسى بن جعفر (ع) از لغزش و خطاى فرزندش شکایت کرده و از آن حضرت راهنمائى خواست امام به وى فرمود: فرزندت را نزن و براى تنبیه و تأدیب وى از او قهر کن ولى مواظب باش قهر تو طولانى نشود.(22) تنبیه گاهى به عنوان عامل بازدارنده و در مواردى هم اگر بجا صورت پذیرد اثرات سازنده در برخواهد داشت در این صورت تنبیه علاوه بر اصلاح فرد خطاکار نسبت به دیگران جنبه عبرت آموزى نیز خواهد داشت.

روسو در بخشهای زیادی از کتاب به این موضوع اشاره شد که امیل یک فرد خودکفا خواهد بود که به دیگران نیاز چندانی ندارد، این موضوع هم جای بحث دارد و عدم نیازمندی امیل از دید روسو باعث به وجود آمدن نوعی خودخواهی و خودپسندی در او خواهد شد. عدم هماهنگی و اختلاف نظر پدر و مادر سر یک موضوع جلوی فرزند باعث سردرگمی و منجر به تاثیر نامطلوب تربیتی خواهد شد. نوجوان برخاست، وضو گرفت و به اتفاق پدر به سوى حرم مطهر روانه شدند. دراین مقاله نیز سعی شده به صورت بسیار مختصر به مراحل تربیت و عوامل موثر بر آن بر اساس آیات روایات پرداخته شود که تاکید زیاد آن ها نیز به تربیت غیر تعمدی وپنهان (که از طریق عمل اتفاق می افتد نه از طریق حرف زدن و نصیحت کردن ) ،رعایت تناسب میان توانایی های فرد مقابل با موارد تربیتی وآموزشی ، تعامل ورابطه ی عاطی عمیق ،همکاری و تعاون ، احترام متقابل وتشویق است. آن فرد میپرسد: مشغول نماز خواندن است؟ تنبیه به معناى آگاه کردن است و هدف مربى از آن در برنامههاى تربیتى، آگاه کردن فرد بر خطاى خویشتن بوده و راه اصلاح آنرا در فرا روى وى قرار دادن است.

تأمین منابع اصلی و اولیه زندگی مانند پول، غذا، پوشاک و سرپناه برای کلیه اعضای خانواده یکی از اساسیترین و در عین حال مهمترین نقشهای یک خانواده است که در درجه اول قرار میگیرد. «و اجعلهم ابراراً اتقیاءً بصراء سامعین مطیعین لک ولا ولیائک محبّین منا صحین ولجمیع اعدائک معاندین و مبغضین، آمین؛ آنان را از نیکوکاران، پارسایان، تیزبینان، شنواى سخن حق و اطاعت کنندگان از خودت قرار ده و براى اولیاى خودت عاشقان خیرخواه و از براى تمام دشمنانت آنان را ستیزه جو و کینه ورز گردان، خدایا دعایم را بپذیر. خداوند در سوره ملک از زبان گنه کارانى که به جهنم و هلاکت کشیده شدهاند مىفرماید: «و قالوا لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فى اصحاب الصّعیر؛(21) مىگویند: اگر ما سخن حق را مىشنیدیم و یا اینکه مىاندیشیدیم در میان اهل جهنم نبودیم. در حالى که ما واقعاً به ثوابهایى که خداوند متعال براى سحرخیزى و عبادات تعیین فرموده است یقین کامل داریم و گفته ائمه اطهار(ع) را به طور حتم باور کردهایم پس چرا در انجام آن سستى نشان دهیم! خداوند متعال در آیات بسیارى براى بیدارى و آگاهى دادن به مردم غفلت زده از عقل و اندیشه آنان بهره مىگیرد. بنابراین متوجه کردن نوجوان خطاکار به تفکر و اندیشه در مورد عواقب اشتباه، مىتواند در تغییر رفتار او تأثیر داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید